معرفی انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان


انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان درسال 1381 با شماره ثبت 1642 تحت پوشش خانه صنعت ومعدن و تجارت برای اهداف ذیل تأسیس گردیده است:

اهداف:
ايجاد بانــکهای اطلاعــاتی ،برگـزاری آموزشهای کاربردی ، شرکت در نمايشگاه­ها ،کمک به تهیه وتأمین ابزار و مواداولــیــه ، معــرفــی آخــریــن دستـاوردهــای صنعــت بـرق ، هـمـکاری با وزارت صنعت ومعدن وتجارت ،ایجاد آزمايشگاههای مشترک تخصصی ، مذاکره با بانکها وجلب همکاری آنها،برگزاری همايشهای تخصصی ،دفاع از منافع اعضا ، تهیه نشریه و بولتن هـای تخصصــی ، تجــزیــه و تحـلیـل لـازم در زمـینــه بـازار، تـعییـن و تــدویــن استانداردها،تدوین آئین نامه های انـطباقی ، ایجـاد زمینــه مناسب جهت همکاری صنعت و دانشگاه ، کمک و ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه، همکاری با انجمن های صنفی و علمی داخل و خارج،ایفای پذیرش حکمیت بین اعضاء.

انجمن از کميته­های زیرین تشکیل گردیده است:

1- کميته اشتغال،نمایشگاههاوخبرنامه(آقای مهندس پورسعید)  
2- کميته ارتباطات وفناوری(آقای مهندس کریمی)              
3- کميته کنترل کیفی(آقای مهندس امیدیان) 
4-کمیته دفاع از حقوق وشئون حرفه ای اعضا(آقای مهندس رجبی)
5- کميته فرهنگی تفريحی رفاهی (آقای مهندس پورسعید)                 
6- کمیته شهرکهای صنعتی(آقای مهندس صافی)
7- کمیته تولیدکنندگان آسانسور(آقای مهندس رفیعی پور)
8-کمیته برنامه ریزی و تحقیقات(آقای مهندس چادگانی پور)                                                                      9- کمیته انرژی و مولدهای الکتریکی(آقای مهندس صافی)       
10-کمیته آموزش و تحقیقات(آقای مهندس رفیعی پور)

شرایط پذیرش اعضاء:
1.     داشتن تابعیت جمهوری اسلامی                   
2.      متدین به یکی از ادیان رسمی
3.     قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن
4.     اقامت در حوزه فعالیت انجمن
5.     پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب
6.     نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
7.     شاغل بودن درصنف یا حرفه مربوطه مستقر دراستان اصفهان


1_17_TavanirAdv2.gif 1_17_TavanirAdv2-(1).gif
 


atrin.png
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت نزد
اتحادیه انجمن تخصصی صنایع برق و الکترونیک استان اصفهان محفوظ میباشد