مدارك مورد نياز جهت عضويت در انجمن تخصصي
 صنايع برق و الكترونيك استان اصفهان

1.عكس 4×3                   2عدد
2. عكس 4×6                  2 عدد
2.كپي شناسنامه            2 عدد
3.كپي كارت ملي             2 عدد
4. كپي درصورت موجود بودن:
                                                  الف: پروانه تأسيس
                                                   ب: پروانه كسب
6. كپي آخرين مدرك تحصيلي
7. تكميل فرمهاي عضويت
8.واريز :                              (تا 20نفر پرسنل)
                          مبلغ ورودیه:                     -/000/000/ 5ريال
                          مبلغ حق عضویت:             -/200/000/ 1 ريال
                         (بیش از 20نفر پرسنل)
                          مبلغ ورودیه:                     -/000/000/ 10ريال
                          مبلغ  حق عضویت               -/
200/000/ 1ريال


حساب 493658092  بانک کشاورزی شعبه خیابان چهارباغ
شماره کارت : 6037701199502060
بنام انجمن برق و الکترونیک استان اصفهان 


1_17_TavanirAdv2.gif 1_17_TavanirAdv2-(1).gif
 


atrin.png
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت نزد
اتحادیه انجمن تخصصی صنایع برق و الکترونیک استان اصفهان محفوظ میباشد