اعضای انجمن

درباره ما

اعضای انجمن تخصصی همگن برق و الکترونیک استان اصفهان

هیات مدیره

سید محسن پورسعید

رئیس هیات مدیره

فریدون گلکار

نائب رئیس

امیرحسین امیدیان

خزانه دار

نسرین حبیب آگهی

عضو اصلی

محمد رضا افاضلی

عضو اصلی

زهره باطنی

دبیر انجمن

منوچهر رفیعی پور

عضو علی البدل

بازرس

مهدی کرمانی

بازرس اصلی

حمید مومزایی

بازرس علی البدل