فرم آموزش

دوره های آموزشی مختلفی از جمله مالیات، بیمه، دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب و کار و … در انجمن ترویج و مصرف بهینه صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان جهت ترویج و پرورش ایده های خلاق در بخش های مختلف صنعت برق و الکترونیک برگزار می شود که اعضای این انجمن می توانند جهت اطلاع از چگونگی برگزاری این دوره ها فرم ذیل را پر کرده و مراتب را از دفتر انجمن پیگیری کنند.